seria edukacyjna elmex®

lek. dent. Angelika Kobylińska, Zarządzanie ryzykiem próchnicy w populacji polskiej- ocena sytuacji

Współczesne postępowanie stomatologiczne w chorobie próchnicowej wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta, tj. doboru metod profilaktycznych i leczniczych zgodnie z rozpoznanymi w danym przypadku potrzebami i poziomem ryzyka próchnicy. W wykładzie, między innymi  zostaną przedstawione systemy oceny ryzyka próchnicy, które ułatwiają lekarzom praktykom nie tylko jednoczesną ocenę poziomu zagrożenia tą chorobą, diagnostykę jej przyczyn i opracowanie indywidualnego planu profilaktyczno-leczniczego, ale także umożliwiają zobrazowanie przyczyn próchnicy, ich dokumentowanie oraz uświadomienie pacjentowi lub jego opiekunom, współodpowiedzialności za skuteczność planowanych działań. W wykładzie omówione zostały również wyniki aktualnego monitoringu zdrowia jamy ustnej.