seria edukacyjna elmex®

lek. dent. Joanna Góra, Klasyfikacja ubytków próchnicowych ICDAS II

Klasyfikacja ubytków próchnicowych ICDAS II została stworzona w celu standaryzacji stawianych diagnoz oraz postępowania terapeutycznego. Może być wykorzystywana w nauczaniu, badaniach epidemiologicznych, naukowych, a także w codziennej praktyce. Zawiera opisowe kryteria rozpoznawania pierwotnej próchnicy korony, pierwotnej próchnicy korzenia, próchnicy związanej z wypełnieniami i lakami szczelinowymi. Podaje też kryteria oceny aktywności zmiany próchnicowej. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zdjęcia, umożliwiające łatwe rozróżnienie poszczególnych stadiów próchnicy.