seria edukacyjna elmex®

Dr hab. n. med. Anna Turska -Szybka, Bezpieczeństwo stosowania preparatów zawierających fluor

Stosowanie środków profilaktycznych zawierających związki fluoru  pozostaje wciąż jednym z najważniejszych elementów zapobiegania chorobie próchnicowej.   Bezpieczeństwo stosowania preparatów zawierających fluor wymaga przestrzegania  określonych zasad i zaleceń dotyczących odpowiednich do wieku dawek stosowanych środków oraz  technik aplikacji. 

Wykład, w oparciu o Medycynę Opartą na Faktach/Dowodach (EBM, Evidence Based Medicine), odpowiada na pytania, czy stosowanie  preparatów zawierających fluor powoduje genotoksyczność (mutagenność), kancerogenność (np. wzrost zachorowań na osteosarkomę), neurotoksyczność, tyreotoksyczność, nefrotoksyczność, obniżenie ilorazu inteligencji (IQ) i oddziaływanie na  zdolność rozrodczą?