Mechanizm powstawania nadwrażliwości

 

Film przedstawia hydrodynamiczną teorię nadwrażliwości zębiny wg Brännström'a