PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE BADAŃ LABORATORYJNYCH I KLINICZNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ COLGATE-PALMOLIVE, W KTÓRYCH SPRAWDZANO WPŁYW PASTY DO ZĘBÓW I PŁYNU DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ NA WIRUSA COVID-19

Ostatnie badania przeprowadzone przez Colgate-Palmolive sugerują, że produkty higieniczne tej marki mogą tymczasowo zmniejszać aktywność wirusa COVID-19 w jamie ustnej. Wyniki testów laboratoryjnych pokazują, że określone rodzaje past do zębów, płynów do płukania ust i aerozoli do jamy ustnej neutralizują aktywność SARS-CoV-2 – wirusa powodującego COVID-19 – o 99,9%. Wstępne badania kliniczne z udziałem pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19, pokazały, że pewne płyny do płukania ust zawierające chlorek cetylopirydyniowy (CPC) i cynk, nadtlenek wodoru lub chloroheksydynę znacznie zmniejszają aktywność wirusa w jamie ustnej; efekt utrzymuje się przez 30–60 minut po płukaniu. Poniżej znajdują się odpowiedzi na niektóre najczęściej zadawane pytania. Pamiętaj, że nie wszystkie produkty są dostępne na poszczególnych rynkach. Skontaktuj się z najbliższym detalistą, aby dowiedzieć się, czy dany produkt jest w sprzedaży.

 

Pytania ogólne:

1. Które pasty do zębów i płyny do płukania jamy ustnej testowane w warunkach laboratoryjnych neutralizują aktywność SARS-CoV-2 o 99,9%?

*Pasty do zębów to m.in.: Colgate Total i wybrane produkty Meridol.

*Płyny do płukania ust i aerozole do jamy ustnej to m.in.: Produkty zawierające 0,75% CPC, w tym większość aerozoli i płynów do płukania jamy ustnej Colgate Total, a także produkty Colgate Plax, aerozole Vedshakti oraz płyny do płukania ust Colgate Zero. Płyn do płukania jamy ustnej Meridol, który nie zawiera CPC, neutralizuje aktywność wirusa o 99%.

2. Które płyny do płukania ust testowane w badaniach klinicznych znacząco obniżają aktywność wirusa w jamie ustnej na maksymalnie 60 minut?

Peroxyl, PerioGard i Colgate Total (poza Stanami Zjednoczonymi; na rynkach północnoamerykańskich produkt jest sprzedawany pod nazwą Colgate Zero).

3. Czy spadek aktywności wirusa w jamie ustnej chroni przed zarażeniem albo eliminuje ryzyko przenoszenia COVID-19?

Jeśli wirus COVID-19 znajduje się w Twojej jamie ustnej, oznacza to, że jesteś zakażony. Dotychczas nie przedstawiono żadnych rozstrzygających dowodów na poparcie tezy, że spadek aktywności wirusa w jamie ustnej chroni przed zarażeniem lub że eliminuje ryzyko przenoszenia wirusa. Mniejsza ilość wirusa w ślinie oznacza jednak, że prawdopodobieństwo zarażenia jest mniejsze – wirus przenosi się podczas rozmowy, śpiewania lub kaszlenia.

4. Czy spadek aktywności wirusa w jamie ustnej sprawia, że objawy COVID-19 są łagodniejsze lub że powrót do zdrowia zajmuje mniej czasu?

Dotychczas nie przedstawiono żadnych klinicznych dowodów na poparcie tezy, że spadek aktywności wirusa w jamie ustnej wiąże się z łagodniejszym przebiegiem choroby lub szybszym powrotem do zdrowia. Czas trwania choroby i natężenie objawów zależy od wielu czynników, m.in. od siły układu immunologicznego.

5. Co oznacza sformułowanie „neutralizacja wirusa”?

„Neutralizacja wirusa” oznacza sytuację, w której wirus jest obecny, ale nie jest w stanie zakażać ani się namnażać.

6. Jak produkty do higieny jamy ustnej pomagają zneutralizować wirusa?

Najnowsze dane pozwalają przypuszczać, że produkty do higieny jamy ustnej atakują i rozpuszczają powłokę wirusa. Utrata zewnętrznej warstwy ochronnej uniemożliwia wirusowi przywieranie do komórek i zakażanie.

7. Czy przed wyjściem z domu lub spotkaniem z innymi ludźmi powinienem umyć zęby lub przepłukać jamę ustną?

Higiena jamy ustnej powinna być częścią Twojej codziennej rutyny. Pamiętaj również, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, należy nosić maseczki ochronne, zachowywać odpowiedni dystans i myć ręce. Obecnie brak rozstrzygających dowodów na poparcie tezy, że szczotkowanie zębów lub płukanie jamy ustnej chroni przez COVID-19 i rozprzestrzenianiem się wirusa. Mniejsza ilość wirusa w ślinie oznacza jednak, że ryzyko zarażenia jest mniejsze – wirus przenosi się podczas rozmowy, śpiewania lub kaszlenia. Przeprowadzone zostaną dodatkowe badania, które pozwolą ocenić skuteczność codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak mycie zębów i płukanie ust, w neutralizacji wirusa w jamie ustnej. Pamiętaj jednak, że regularne szczotkowanie i stosowanie płynów do płukania ust ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia jamy ustnej.

8. W jaki sposób wyniki badań laboratoryjnych odzwierciedlają procesy zachodzące w jamie ustnej?

Badania laboratoryjne wykorzystują uproszczony model, który w ściśle kontrolowanych warunkach pozwala określić skuteczność preparatów antydrobnoustrojowych Colgate w neutralizowaniu wirusa SARS-CoV-2. Metoda stosowana w laboratoriach to powszechnie akceptowany i uznawany model badań, który umożliwia ocenę stopnia dezaktywacji wirusa pod wpływem składników zawartych w paście do zębów i płynie do płukania ust. Dodatkowe badania kliniczne, prowadzone obecnie przez Colgate-Palmolive, mają na celu stwierdzenie, czy podobne procesy zachodzą w jamie ustnej i czy w wyniku tych procesów następuje neutralizacja wirusa i spadek jego aktywności.

9. Jaką skutecznością w zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2 cechują się badane produkty Colgate-Palmolive w porównaniu z produktami Listerine, Crest i innymi markami konkurencyjnymi?

Nie badaliśmy skuteczności produktów konkurencji.

10. Czy muszę nosić maseczkę ochronną, jeśli szczotkuję zęby lub płuczę jamę ustną?

Tak. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zalecają noszenie maseczek w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Przestrzegaj wytycznych, które zmniejszają ryzyko choroby i ograniczają przenoszenie się wirusa: noś maseczki ochronne, zachowuj odpowiedni dystans i myj ręce.

11. Czy szczotkowanie zębów lub stosowanie płynów do płukania jamy ustnej ma jakikolwiek wpływ na aktywność przeciwciał?

Nie, szczotkowanie zębów i płukanie jamy ustnej nie ma żadnego wpływu na aktywność przeciwciał.

 

Pytania dotyczące pasty do zębów:

12. Czy każda pasta do zębów neutralizuje wirusa powodującego COVID-19?

Badania, które miały na celu stwierdzenie stopnia neutralizacji wirusa COVID-19, obejmowały wyłącznie pastę do zębów Colgate Total i niektóre produkty Meriodal – nie testowaliśmy innych preparatów.

13. Czy szczotkowanie zębów wpływa na ilość wirusa COVID-19 w jamie ustnej?

Chociaż wyniki naszych badań laboratoryjnych są zachęcające, nie możemy stwierdzić, czy podobne zjawiska wystąpią w jamie ustnej w warunkach pozalaboratoryjnych. Prowadzimy obecnie badanie kliniczne z udziałem osób chorych na COVID-19, które pozwoli nam ustalić, czy szczotkowanie zębów pastą Colgate Total zmniejsza tymczasowo aktywność wirusa w jamie ustnej.

14. Jak długo utrzymuje się efekt neutralizacji wirusa COVID-19 po szczotkowaniu zębów pastą Colgate Total?

Prowadzimy obecnie dodatkowe badania, które pomogą nam ustalić, czy proces neutralizacji wirusa stwierdzony w warunkach laboratoryjnych zachodzi również w jamie ustnej. Wyniki pozwolą nam określić rzeczywisty spadek aktywności wirusa i czas utrzymywania się efektu neutralizacji.

 

Płyny do płukania ust / aerozole do jamy ustnej:

15. Które produkty zawierają 0,75% chlorku cetylopirydyniowego (CPC)?

Większość aerozoli i płynów do płukania jamy ustnej Colgate Total, a także produkty Colgate Plax, aerozole Vedshakti oraz płyny do płukania ust Colgate Zero.

16. Czy każdy płyn do płukania ust lub aerozol zmniejsza tymczasowo aktywność wirusa w jamie ustnej?

Badania kliniczne objęły wyłącznie produkty Peroxyl, PerioGard i Colgate Total (poza Stanami Zjednoczonymi; na rynkach północnoamerykańskich produkt jest sprzedawany pod nazwą Colgate Zero). Z całą pewnością możemy powiedzieć, że są one skuteczne i tymczasowo zmniejszają ilość wirusa w jamie ustnej. Nie badaliśmy innych produktów.

17. Czy chloroheksydyna (CHS) 1,12% i 0,2% cechuje się taką samą skutecznością, jak nadtlenek wodoru?

Projekt badania laboratoryjnego nie zakładał porównywania skuteczności różnych produktów – ma na celu stwierdzenie skuteczności produktów w neutralizacji wirusa SARS-CoV-2.

18. W jakim stopniu stosowanie płynów do płukania ust lub aerozoli ogranicza aktywność wirusa w jamie ustnej?

Badania laboratoryjne pokazują, że płyny Colgate do płukania jamy ustnej zawierające chlorek cetylopirydyniowy neutralizują aktywność wirusa COVID-19 o 99,9% w ciągu 30 lub 60 sekund. Przeprowadziliśmy wstępne badanie kliniczne w celu ustalenia, czy podobne zjawisko (tymczasowy spadek aktywności wirusa) zachodzi również w jamie ustnej – wyniki były pozytywne. Rezultaty badania klinicznego z wykorzystaniem płynów do płukania jamy ustnej Colgate Total (poza Stanami Zjednoczonymi; na rynkach północnoamerykańskich produkt jest sprzedawany pod nazwą Colgate Zero), Colgate Periogard i Colgate Peroxyl pokazują, że stosowanie tych produktów zgodnie z zaleceniami przynosi natychmiastowe korzyści – aktywność wirusa w jamie ustnej ulega znacznemu obniżeniu. Efekt utrzymuje się przez 30–60 minut po płukaniu (najniższy poziom aktywności wirusowej obserwuje się natychmiast po zakończeniu tego zabiegu).

19. Czy płyn do płukania jamy ustnej chroni przed COVID-19?

Badanie kliniczne pokazują, że aktywność wirusa w jamie ustnej ulega znacznemu zmniejszeniu po stosowaniu pewnych płynów i że efekt ten utrzymuje się przez 30–60 minut, dotychczas nie przedstawiono jednak żadnych rozstrzygających dowodów na poparcie tezy, że płukanie ust płynem lub stosowanie aerozoli chroni przez zarażeniem lub zmniejsza ryzyko przenoszenia COVID-19. Regularne stosowanie płynów do płukania ust ma jednak zasadnicze znaczenie dla zdrowia jamy ustnej. Dentyści zalecają włączenie tych produktów do codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

20. Czy aby zmniejszyć aktywność wirusa powodującego COVID-19 jamę ustną należy płukać tylko w domu, czy również przed zabiegiem w gabinecie dentystycznym?

Jak pokazują nasze badania, największy spadek aktywności wirusa zauważalny jest natychmiast po płukaniu, a efekt utrzymuje się przez maksymalnie 60 minut. Zalecamy płukanie jamy ustnej w domu zgodnie z zaleceniami, w ramach codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Na podstawie wyników przeprowadzonego przez nas badania klinicznego zalecamy również stosowanie płynu przed samym zabiegiem dentystycznym.

21. Ile czasu przed zabiegiem należy stosować płyn do płukania jamy ustnej?

Na podstawie wyników badania możemy powiedzieć, że pacjent powinien przepłukać jamę ustną tuż przed rozpoczęciem zabiegu. Badania kliniczne pokazują, że najniższy poziom aktywności wirusowej obserwuje się natychmiast po zakończeniu płukania. Efekt neutralizacji utrzymuje się przez 30–60 minut. Pacjentom można również zalecić płukanie jamy ustnej maksymalnie godzinę przed pojawieniem się w gabinecie dentystycznym – dzięki temu personel będzie mieć zapewnioną ochronę jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu.