Blog

Karta Oceny Ryzyka Próchnicy

Rozwój próchnicy jest determinowany przez utrzymanie balansu pomiędzy czynnikami ochronnymi a czynnikami ryzyka występującymi w jamie ustnej. Stomatolodzy powinni identyfikować te czynniki oraz oceniać ich wpływ na rozwój choroby próchnicowej, aby edukować pacjentów, jak obniżyć ryzyko próchnicy.

Wytyczne fluorkowe opracowane przez polskich ekspertów

Grupa Robocza ds. Profilaktyki Fluorkowej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) dokonała przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego potrzeb profilaktycznych dzieci i młodzieży w Polsce, mechanizmu działania, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania związków  fluoru w zapobieganiu próchnicy zębów w tej grupie wiekowej oraz analizy zaleceń dotyczących profilaktyki fluorkowej towarzystw naukowych, m.in.

Informacja prasowa

w dniu 28.02.2020 miało miejsce podwójnie ważne wydarzenie w świecie stomatologii.

!--TrustArc Javascript -->