Blog

Wytyczne fluorkowe opracowane przez polskich ekspertów - pełne opracowanie naukowe

Warszawa 2019

Grupa Robocza ds. Profilaktyki Fluorkowej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) dokonała przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego potrzeb profilaktycznych dzieci i młodzieży w Polsce, mechanizmu działania, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania związków  fluoru  w zapobieganiu próchnicy zębów w tej grupie wiekowej oraz analizy zaleceń dotyczących profilaktyki fluorkowej towarzystw naukowych.

Uzyskane informacje pozwoliły na opracowanie dokumentu dyskutowanego i zaakceptowanego w dniu 4 kwietnia 2019 roku w czasie panelu Ekspertów, złożonego z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, sekcji stomatologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologii dziecięcej i pediatrii.  

Zapoznaj się z pełnym artykułem opublikowanym na łamach ""Nowej stomatologii"".

Karta Oceny Ryzyka Próchnicy

Rozwój próchnicy jest determinowany przez utrzymanie balansu pomiędzy czynnikami ochronnymi a czynnikami ryzyka występującymi w jamie ustnej. Stomatolodzy powinni identyfikować te czynniki oraz oceniać ich wpływ na rozwój choroby próchnicowej, aby edukować pacjentów, jak obniżyć ryzyko próchnicy.

Wytyczne fluorkowe opracowane przez polskich ekspertów

Grupa Robocza ds. Profilaktyki Fluorkowej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) dokonała przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego potrzeb profilaktycznych dzieci i młodzieży w Polsce, mechanizmu działania, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania związków  fluoru w zapobieganiu próchnicy zębów w tej grupie wiekowej oraz analizy zaleceń dotyczących profilaktyki fluorkowej towarzystw naukowych, m.in.

Informacja prasowa

w dniu 28.02.2020 miało miejsce podwójnie ważne wydarzenie w świecie stomatologii.