Wytyczne fluorkowe opracowane przez polskich ekspertów

Wytyczne fluorkowe opracowane przez polskich ekspertów

Warszawa 2019

Grupa Robocza ds. Profilaktyki Fluorkowej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) dokonała przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego potrzeb profilaktycznych dzieci i młodzieży w Polsce, mechanizmu działania, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania związków  fluoru  w zapobieganiu próchnicy zębów w tej grupie wiekowej oraz analizy zaleceń dotyczących profilaktyki fluorkowej towarzystw naukowych, m.in. Amerykańskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (AAPD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD) i Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADA) oraz Światowej Federacji Dentystycznej (FDI). 

Uzyskane informacje pozwoliły na opracowanie dokumentu dyskutowanego i zaakceptowanego w dniu 4 kwietnia 2019 roku w czasie panelu Ekspertów, złożonego z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, sekcji stomatologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologii dziecięcej i pediatrii.       

Poniższy dokument stanowi skrót najważniejszych wytycznych fluorkowych wraz z praktycznymi radami w zakresie stosowania i bezpieczeństwa fluoru.

Pobierz PDF