Young female technician looking into microscope in medical laboratory

Zarządzanie ryzykiem próchnicy w populacji polskiej - ocena sytuacji

Czas: 24 min

Autor: lek. dent. Angelika Kobylińska

Współczesne postępowanie stomatologiczne w chorobie próchnicowej wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta, tj. doboru metod profilaktycznych i leczniczych zgodnie z rozpoznanymi w danym przypadku potrzebami i poziomem ryzyka próchnicy. W wykładzie, między innymi zostaną przedstawione systemy oceny ryzyka próchnicy, które ułatwiają lekarzom praktykom nie tylko jednoczesną ocenę poziomu zagrożenia tą chorobą, diagnostykę jej przyczyn i opracowanie indywidualnego planu profilaktyczno-leczniczego, ale także umożliwiają zobrazowanie przyczyn próchnicy, ich dokumentowanie oraz uświadomienie pacjentowi lub jego opiekunom, współodpowiedzialności za skuteczność planowanych działań. W wykładzie omówione zostały również wyniki aktualnego monitoringu zdrowia jamy ustnej.

Lek. dent. Angelika Kobylińska

Specjalista stomatologii dziecięcej, od 2011 r. asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM. W pracy ze studentami stara się przekazać swoją wiedzę i doświadczenie w opiece nad pacjentami w wieku rozwojowym oraz zaszczepić im ducha młodego naukowca. Współautor publikacji naukowych z dziedziny stomatologii dziecięcej w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz rozdziałów w monografii i podręczniku stomatologii dziecięcej. Wykładowca na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz zespołu roboczego Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF). Swoje zainteresowania rozwija, angażując się w projekty dotyczące: profilaktyki pierwotnie pierwotnej, opieki stomatologicznej u kobiet w ciąży, żywienia w aspekcie choroby próchnicowej oraz zdrowia przyzębia u dzieci i młodzieży.