Colgate® Duraphat® 5000

Lecznicza pasta do zębów do intensywnego zapobiegania próchnicy z wysoką zawartością fluoru 5000 ppm
Colgate® Duraphat® 5000
większa ochrona przed próchnicą niż zwykła pasta do zębów1,2,3
skuteczniejsza remineralizacja wczesnych zmian próchnicowych w bruzdach¹
do stosowania w domu

do stosowania w domu

dostępna w aptece bez recepty

dostępna w aptece bez recepty

Wskazania

Dla pacjentów powyżej 16 roku życia z wysokim ryzykiem próchnicy korony i/lub korzenia w tym posiadających korony i rozległe mosty protetyczne, aparaty ortodontyczne, odsłoniętą po zabiegu skalingu i wygładzania korzenia zębinę, przewlekłą suchość jamy ustnej.

Sposób działania

Przy codziennym szczotkowaniu fluor ogranicza demineralizację i wspomaga remineralizację.

Składnik aktywny

5000 ppm fluoru w postaci fluorku sodu (NaF).

Pacjenci z tych grup ryzyka

są bardziej narażeni na próchnicę:

Leczenie ortodontyczne
Leczenie ortodontyczne

Nagromadzenie płytki nazębnej naokoło zamków aparatu może prowadzić do demineralizacji szkliwa i rozwoju próchnicy. U 50%-97% pacjentów ortodontycznych podczas leczenia dochodzi do powstania „białych plam“⁴⁻⁷.

Białe plamy
Białe plamy

Występowanie „białych plam” wskazuje na aktywną próchnicę. Czynniki ryzyka próchnicy muszą być nadzorowane. Jeśli nie można ich kontrolować, dodatkowe zastosowanie fluoru pomoże zatrzymać progresję zmian i tym samym zapobiec powstawaniu ubytków.

Nowe wypełnienia
Nowe wypełnienia

Aktywna zmiana próchnicowa albo ubytek są wskaźnikami, że nowe ubytki próchnicowego pochodzenia mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości8. Nowe wypełnienie wskazuje na sytuację niewystarczającego zapanowania nad czynnikami ryzyka próchnicy.

Jeśli czynniki ryzyka próchnicy ulegną zmianie, należy je nadzorować, na przykład zwiększyć zastosowanie preparatów z fluorem.

Stare wypełnienia, korony i mosty
Stare wypełnienia, korony i mosty

Stare wypełnienia i uzupełnienia protetyczne utrudniają czyszczenie zębów - płytka może się gromadzić i powodować próchnicę wtórną9. Wypełnienia II klasy mogą być przyczyną próchnicy wtórnej10.

Miejsca zwiększonej retencji płytki nazębnej wymagają kontroli biofilmu i aktywnego zapobiegania próchnicy.

Odsłonięte korzenie zębów
Odsłonięte korzenie zębów

Recesja dziąseł powoduje odsłonięcie korzeni zębów. Zębina jest podatna na próchnicę bardziej niż szkliwo. Próchnica korzeni zębów prowadzi do nieodwracalnej destrukcji tkanek twardych zęba i musi być aktywnie kontrolowana.

Zwiększenie ilości fluoru jest często jedynym skutecznym działaniem, jakie może być szybko podjęte tak, aby zmniejszyć ryzyko próchnicy.

Kserostomia
Kserostomia

Ślina jest niezbędnym czynnikiem buforującym pH w jamie ustnej, zapewniającym remineralizację białych plam. Kserostomia często dotyczy osób powyżej 50 roku życia (pow. 48%)11 z powodu stosowania leków.

U tych pacjentów, oprócz suchości śluzówki jamy ustnej ważne jest minimalizowanie ryzyka próchnicy.

Rekomenduj pacjentom z grupy średniego  i wysokiego ryzyka próchnicy dodatkową  wzmocnioną profilaktykę fluorkową  z zastosowanaiem pasty Colgate® Duraphat® 5000 przez okres 3 lub 6 miesięcy.

Jak działa zwiększona* dawka fluoru

w paście do zębów?

Skutecznie walczy z próchnicą w krótkim okresie czasu¹
Skutecznie walczy z próchnicą w krótkim okresie czasu¹

WYNIKI BADAŃ KLINICZNYCH

W badaniu klinicznym 186 osób poddanych działaniu Colgate® Duraphat® 5000 odniosło znaczącą korzyść w zwalczaniu próchnicy  (p < 0,001): w warunkach domowych pasta zwiększa twardość 55% powierzchni korzeni objętych zmianami próchnicowymi pierwszego stopnia po 3 miesiącach i 76 % po 6 miesiącach.

Efektywnie redukuje wczesne zmiany próchnicowe w bruzdach
SkEfektywnie redukuje wczesne zmiany próchnicowe w bruzdach

WYNIKI BADAŃ KLINICZNYCH

Pasta do zębów Colgate® Duraphat® 5000 jest istotnie bardziej skuteczna w naprawie początkowych ubytków próchnicowych bruzd niż pasta zawierająca 1450 ppm fluoru. W grupie używającej Colgate® Duraphat® 5000 stwierdzono istotną redukcję (21%) związanej z próchnicą zębów fluorescencji pod wpływem lasera w porównaniu do grupy kontrolnej (4%).

*w porównaniu do zwykłej pasty do zębów 1450 ppmF

Profilaktyka gabinetowa

Eksperci jasno stwierdzają, że stosowanie fluoryzacji produktami wysokofluorkowymi w gabinecie jest niezbędnym elementem zarządzania ryzykiem próchnicy¹². 
 
Zasady fluoryzacji gabinetowej
 Ikona oka
 1. Baysan A et al, Caries Research 2001; 35: 41-46. 
 2. Schirrmeister JF et al., Am J Dent 2007, 20(4): 212-216.
 3. Tavss EA, Am J Dent 2003, 16(6): 369-74.
 4. Gorelick et al. Am J Orthod. 1982;81:93–98.
 5. Boersma et al. Caries Res. 2005;39:41–47.
 6. Julien et al. Angle Orthod. 2013;83:641–647.
 7. Al Maaitah et al. J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;139:181–191.
 8. Powell. Community Dentistry and Oral Epidemiology. 1998;26:361–371.
 9. Valderhaug. Acta Odontologica Scandinavica. 1991;49(1):35–40.
 10. Özer L: The relationship between gap size, microbial accumulation and the structural features of natural caries in extracted teeth with Class II amalgam restorations. Master‘s thesis. 1997, Copenhagen, Denmark: University of Copenhagen.     
 11. Orellana et al. J Public Health Dent. 2006;66(2):152–8.
 12. Wytyczne fluorkowe opracowane przez polskich ekspertów pod kier. D. Olczak-Kowalczyk, Warszawa, 2019.

Nazwa produktu leczniczego: DURAPHAT 5000 Pasta do zębów. 

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 g pasty do zębów zawiera 5 mg fluoru (w postaci sodu fluoru ) co odpowiada 5000 ppm fluoru. 

Substancje pomocnicze: 1 g pasty do zębów zawiera 5 mg benzoesanu sodu. 

Postać farmaceutyczna: Pasta do zębów. Pasta koloru niebieskiego. 

Wskazania do stosowania: Profilaktyka przeciwpróchnicza osób dorosłych, szczególnie pacjentów zgrup ryzyka zagrożonych próchnicą o dużej intensywności (koron zębów i/lub korzeni). Dawkowanie i sposób podawania: Preparat jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u pacjentów powyżej 16 roku życia. Nie połykać. Czyścić zęby codziennie w następujący sposób - każdorazowo, przed każdym czyszczeniem zębów nałożyć około 2 cm pasty ma szczoteczkę. 2 cm pasty wyciśniętej z tuby zawiera od 3 mg do 5 mg fluoru. Czyścić zęby 3 razy dziennie po każdym posiłku - wykonywać pionowe ruchy szczoteczką, w kierunku od dziąseł do końca zębów. Czas czyszczenia powinien wynosić około 3 minuty. 

Sposób podawania: Preparat przeznaczony do higieny zębów. 

Przeciwwskazania: Nie należy stosować tego produktu leczniczego w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Preparat DURAPHAT 5000: Pasta do zębów nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Pasta ma dużą zawartość fluoru. W związku z powyższym, przed zastosowaniem tego preparatu należy uzyskać poradę stomatologa. Podaż fluoru z kilku źródeł może prowadzić do fluorozy. Przed użyciem leku zawierającego fluor, takich jak Duraphat, powinna być przeprowadzona ocena całkowitej ilości przyjmowanego fluoru (np. woda fluorowana, sól fluorowana, inne leki zawierające fluor – tabletki, krople, gumy do żucia czy pasty). Podczas stosowania DURAPHAT 5000 Pasta do zębów należy unikać przyjmowania tabletek zawierających fluor, kropli, gumy do żucia, żelów, lakierów oraz fluorowanej wody lub soli. Podczas oceny ilości przyjmowanego jonu fluoru, którego zalecana dawka ze wszystkich źródeł wynosi 0,05 mg/kg mc. na dobę, a maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 1 mg/dobę, należy wziąć pod uwagę możliwość połknięcia pewnej ilości pasty do zębów podczas mycia zębów (każda tuba pasty do zębów DURAPHAT 5000 Pasta do zębów zawiera 255 mg jonów fluorowych). Ten preparat zawiera benzoesan sodu. Benzoesan sodu może powodować łagodne podrażnienia skóry, oczu i śluzówek. Działania niepożądane: Zaburzenia żołądka i jelit: Częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uczucie pieczenia w jamie ustnej. Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko (≥1/10 000 do &lt;1/1000): reakcje nadwrażliwości. Podmiot odpowiedzialny: CP GABA GmbH, Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg, Niemcy. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU. Pozwolenie Nr: 12286 wydane przez Prezesa URPL. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty.