Young female technician looking into microscope in medical laboratory

Próchnica: etiologia, przebieg oraz diagnostyka

Czas: 21 min

Autor: lek. dent. Małgorzata Dudek

W wykładzie przybliżone są najnowsze doniesienia na temat rozwoju i przebiegu choroby próchnicowej. Dokładnie przedstawiono czynniki ryzyka tej jakże powszechnej w naszym społeczeństwie choroby, a także wyjaśniono niektóre pojęcia związane z opracowywaniem ubytków zgodnie z założeniami stomatologii minimalnie interwencyjnej (MID).

Lek. dent. Małgorzata Dudek, od 2015 r. wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM. Współautor publikacji naukowych z dziedziny stomatologii dziecięcej. W swoim dorobku ma wystąpienia na konferencjach krajowych. Bardzo ceni pracę ze studentami i możliwość udziału w ich rozwoju. Jednocześnie ciągle pogłębia wiedzę z zakresu stomatologii pacjentów w wieku rozwojowym, skupiając się na aspektach stomatologii minimalnie interwencyjnej i ocenie poziomu ryzyka próchnicy u dzieci. Angażuje się również w badania epidemiologiczne, takie jak ogólnopolski Monitoring Stanu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań. Prowadzi również badania dotyczące wpływu opieki stomatologicznej na poziom ryzyka próchnicy wczesnego dzieciństwa i jakość życia najmłodszych dzieci i ich rodzin.