Young female technician looking into microscope in medical laboratory

Karta oceny ryzyka próchnicy - jak wypełniać - 3 przypadki

Czas: 16 min

Autor: lek. dent. Magdalena Świątkowska-Bury

Protokoły oceny ryzyka próchnicy oraz standardy postępowania ułatwiają podjęcie decyzji klinicznych oraz jasno określają dalsze postępowanie terapeutyczne. Znacząco podnoszą poziom przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjenta. Są aktualnie niezbędnym elementem współczesnej opieki klinicznej dla wszystkich grup wiekowych.Jak wyglądają w  praktyce protokoły postępowania w chorobie próchnicowej? W wykładzie zostanie omówiona  metoda oceny ryzyka choroby próchnicowej u pacjentów w wieku rozwojowym, na podstawie trzech przypadków klinicznych.

Lek. dent. Magdalena Świątkowska-Bury

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorantka i wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor publikacji naukowych oraz uczestnik licznych konferencji naukowych.