Young female technician looking into microscope in medical laboratory

Klasyfikacja ubytków próchnicowych ICDAS II

Czas: 17 min

Autor: lek. dent. Joanna Góra

Klasyfikacja ubytków próchnicowych ICDAS II została stworzona w celu standaryzacji stawianych diagnoz oraz postępowania terapeutycznego. Może być wykorzystywana w nauczaniu, badaniach epidemiologicznych, naukowych, a także w codziennej praktyce. Zawiera opisowe kryteria rozpoznawania pierwotnej próchnicy korony, pierwotnej próchnicy korzenia, próchnicy związanej z wypełnieniami i lakami szczelinowymi. Podaje też kryteria oceny aktywności zmiany próchnicowej. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zdjęcia, umożliwiające łatwe rozróżnienie poszczególnych stadiów próchnicy.

lek. dent. Joanna Góra

W 2013 roku ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od zawsze interesowała się stomatologią dziecięcą. W marcu 2020 roku zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM oraz prowadzi indywidualną praktykę dentystyczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Swoją wiedzę nieustannie doskonali na kursach i konferencjach.