Young female technician looking into microscope in medical laboratory

Fluoroza

Czas: 21 min

Autor: lek. dent. Piotr Sobiech

W wykładzie omówione zostały  wszelkie aspekty związane z fluorozą: etiologia, rozpoznanie, diagnostyka oraz postępowanie lecznicze z wykorzystaniem najbardziej skutecznych metod.

Lek. dent. Piotr Sobiech

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia ukończył w 2000r. Od tego czasu wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM. W 2007 uzyskał specjalizację w zakresie Stomatologii Dziecięcej. Autor i współautor publikacji naukowych, współautor rozdziałów w podręczniku dla studentów i lekarzy dentystów. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Uczestnik licznych konferencji naukowych, autor wykładów z zakresu traumatologii stomatologicznej, leczenia zachowawczego i endodontycznego pacjentów w wieku rozwojowym.