Badanie periodontologiczne- czyli jak szybko sprawdzić czy nasz pacjent ma zdrowe przyzębie

Badanie periodontologiczne- czyli jak szybko sprawdzić czy nasz pacjent ma zdrowe przyzębie

Czas: 25 min

Autor: dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi- Góra

Plan wykładu: 

  1. Omówienie najczęściej występujących patologii w obrębie tkanek przyzębia
  2. Badanie podmiotowe- wywiad z pacjentem „periodontologicznym”
  3. Omówienie elementów badania przedmiotowego, które pozwolą na zdiagnozowanie pacjentów o zwiększonym ryzyku wystąpienia chorób przyzębia oraz pacjentów z objawami tych chorób
  • Badanie błony śluzowej i uzębienia
  • Ocena higieny
  • Ocena parametrów klinicznych stanu tkanek przyzębia

dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi- Góra

Absolwentka Oddziału Stomatologii (1999) I Wydziału Lekarskiego oraz absolwentka Studium Doktoranckiego (2005) Warszawskiej Akademii Medycznej. W 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Jest wieloletnim pracownikiem dydaktyczno-naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- w latach 2000-2020 w Zakładzie Chorób Błony śluzowej i Przyzębia, obecnie w Zakładzie Higieny Stomatologicznej WUM. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia dotyczące etiopatogenezy, profilaktyki i leczenia chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej.