Zapalenie przyzębia dla początkujących- etiologia, podział, diagnostyka

Zapalenie przyzębia dla początkujących- etiologia, podział, diagnostyka

Czas: 27 min

Autor: dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi- Góra

Plan wykładu: 

  1. Etiologia zapalenia przyzębia
  2. Patomechanizm oraz cechy zapalenia przyzębia
  3. Podział zapalenia przyzębia na stadia
  4. Podział zapalenia przyzębia na stopnie
  5. Diagnostyka zapalenia przyzębia
  6. Zapalenie przyzębia-postępowanie

dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi- Góra

Absolwentka Oddziału Stomatologii (1999) I Wydziału Lekarskiego oraz absolwentka Studium Doktoranckiego (2005) Warszawskiej Akademii Medycznej. W 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Jest wieloletnim pracownikiem dydaktyczno-naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- w latach 2000-2020 w Zakładzie Chorób Błony śluzowej i Przyzębia, obecnie w Zakładzie Higieny Stomatologicznej WUM. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia dotyczące etiopatogenezy, profilaktyki i leczenia chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej.