Young female technician looking into microscope in medical laboratory

Bezpieczeństwo stosowania preparatów zawierających fluor

Czas: 29 min

Autor: dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka

Stosowanie środków profilaktycznych zawierających związki fluoru  pozostaje wciąż jednym z najważniejszych elementów zapobiegania chorobie próchnicowej. Bezpieczeństwo stosowania preparatów zawierających fluor wymaga przestrzegania  określonych zasad i zaleceń dotyczących odpowiednich do wieku dawek stosowanych środków oraz  technik aplikacji.

Wykład, w oparciu o Medycynę Opartą na Faktach/Dowodach (EBM, Evidence Based Medicine), odpowiada na pytania, czy stosowanie  preparatów zawierających fluor powoduje genotoksyczność (mutagenność), kancerogenność (np. wzrost zachorowań na osteosarkomę), neurotoksyczność, tyreotoksyczność, nefrotoksyczność, obniżenie ilorazu inteligencji (IQ) i oddziaływanie na  zdolność rozrodczą?

Dr hab. n. med. Anna Turska – Szybka

absolwentka Oddziału Stomatologii AM w Warszawie, specjalista stomatologii ogólnej i stomatologii dziecięcej. Adiunkt oraz starszy wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM. Od 2014 roku konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii dziecięcej w województwie mazowieckim. Aktywna uczestniczka konferencji i zjazdów naukowych. Autorka licznych publikacji, rozdziałów w książkach i podręcznikach z zakresu stomatologii dziecięcej. Członek IAPD (International Association of Paedodontic Dentistry), PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne) oraz członek Zarządu PTSD (Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej).