Podczas wykładu przedstawiona będzie aktualna wiedza na temat przebiegu niechirurgicznego leczenia zapaleń dziąseł i przyzębia. W szczególności zwrócimy uwagę na rodzaj zabiegów niechirurgicznych z prezentacją nowych protokołów. Omówione zostanie wykorzystanie instrumentów ręcznych i ultradźwięków, a także zostaną przedstawione wskazania do ich zastosowania. Celem wykładu jest także ocena i omówienie skuteczności terapii wspomagających skojarzonych z niechirurgicznym leczeniem przyzębia u pacjentów z zapaleniem przyzębia w I-III stopniu zaawansowania: dokonamy przeglądu zaleceń dotyczących zapalenia przyzębia w stadiach I-III, w aspekcie mechanicznej i chemicznej kontroli płytki nazębnej.