Erozja przez długi czas pozostaje niewidocznym, a jednak niszczącym procesem. Ze względu na złożoną etiologię erozja bywa zarówno trudna do zdiagnozowania, jak i do leczenia.
Erozja to także więcej niż choroba zęba, problem ten może pogorszyć samopoczucie pacjenta, ze względu na zmiany w wyglądzie i/lub utratę funkcji zębów (nadwrażliwość, zmiana koloru, zmiana wymiaru zębów). Jeśli proces ten osiągnie zaawansowany etap konieczne jest długie i kompleksowe leczenie. Terapia z kolei stanowi wyzwanie dla stomatologa, zwłaszcza jeśli problem jest diagnozowany w zaawansowanym stadium. Podczas gdy początkowe i umiarkowane defekty można w większości leczyć nieinwazyjnie lub minimalnie, poważne defekty często wymagają złożonych strategii terapeutycznych, które często mogłyby pociągać za sobą rozległą utratę twardej tkanki zęba z powodu działań przygotowawczych. Nadrzędnym celem wydaje się być zatem wczesne rozpoznanie erozji zębów, aby uniknąć dysfunkcji funkcjonalnych, estetycznych i odczuć bólowych oraz zapewnienie trwałości uzębienia a także dyskusja w jaki sposób poprowadzić addycyjne, a nie redukcyjne, kompleksowe leczenie odtwórcze.