Badanie pacjenta jest nieodłączna częścią procesu diagnostyczno-leczniczego, a badania przedmiotowe i podmiotowe pacjenta są kluczowe w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób jamy ustnej. Wykład przedstawi jak powinno wyglądać prawidłowe badanie kliniczne pacjenta periodontologicznymi, które elementy wywiadu ogólnomedycznego są najważniejsze oraz przedstawi zasady zasady badania zewnątrz i wewnątrzustnego.