W czasie wykładu omówimy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków prawnych nałożonych na asystentki i higienistki stomatologiczne. Zajmiemy się kwestią wpisu do rejestru oraz konsekwencjami jego braku.

Znaczna część rozważań zostanie poświęcona sposobom zawierania umów z potencjalnymi pracodawcami. Omówmy zalety i wady umowy o pracę, kontraktu, umowy zlecenia oraz blaski i cienie własnej działalności gospodarczej.

Poruszymy również tematy związane z macierzyństwem, urlopami i innymi uprawnieniami przysługującymi asystentkom i i higienistką w ramach stosunku pracy.

adwokat Agata Naworska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa medycznego oraz rodzinnego.

Świadczy pomoc prawną dla podmiotów leczniczych oraz klientów indywidualnych.

W ramach stałej obsługi prawnej obsługuje dwa specjalistyczne szpitale oraz szereg spółek będących podmiotami leczniczymi.

Od wielu lat zajmuje się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa medycznego.