Erozje zębów są najczęstszą przyczyną niebakteryjnej utraty twardych tkanek zębów u dzieci i młodzieży. Według przeprowadzonych badań erozja dotyka obecnie nawet 30% pacjentów. W czasie wykładu będą omówione cechy charakterystyczne erozji zębów mlecznych i stałych niedojrzałych, co pomoże w postawieniu prawidłowej diagnozy w sytuacjach klinicznych. Zostaną omówione czynniki etiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przyjmowanych leków i schorzeń ogólnych (choroby refluksowej przełyku i zaburzeń odżywiania). Poruszony zostanie także problem współwystępowania erozji z innymi ubytkami twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia.