Materiały dotyczące nadwrażliwości zębiny

Zapoznaj z się szerokim wyborem materiałów dla Ciebie i Twoich pacjentów, które mogą pomóc w planowaniu leczenia i wdrożeniu skutecznej profilaktyki nadwrażliwości.