Materiały do pobrania: Próchnica

Zapoznaj się z szerokim wyborem materiałów związanych z diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką choroby próchnicowej dla wszystkich grup wiekowych i grup ryzyka. Poznaj rozwiązania elmex® i Colgate Duraphat® .