Efektywna diagnoza i leczenie pacjentów z nadwrażliwością