Związek chorób przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi w świetle ustaleń panelu Perio-Kardio

 

18-19 luty 2019 roku w Madrycie miały miejsce warsztaty Perio-Cardio zorganizowane przez Europejską Federację

Periodontologiczną (EFP=European Federation of Periodontology) i Światową Federację Serca (WHF=World Heart

Federation). Podczas spotkania zespół 20 Ekspertów z dziedziny periodontologii oraz kardiologii wydał wspólne oświadczenie

uznające zapalenie przyzębia za niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz podkreślające, że leczenie

periodontologiczne powinno być integralną częścią leczenia kardiologicznego.

W lipcu 2020 po raz pierwszy w Polsce odbyło spotkanie ekspertów z dziedziny periodontologii, kardiologii oraz neurologii

w składzie: prof. dr hab. n. med. Renata Górska, dr hab. Jan Kowalski, prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, prof. dr hab. n.

med. Anna Kostera - Pruszczyk, prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka. Celem spotkania była kontynuacja prac EFP i WHF

prowadząca do opracowania krajowych wytycznych dla lekarzy i pacjentów.

Z raportu jednoznacznie wynika, że zapalenie przyzębia zwiększa ryzyko występowania chorób

sercowo-naczyniowych, a bardziej nasilone zapalenie przyzębia zwiększa ryzyko pierwszego

epizodu naczyniowo-mózgowego oraz zwiększa ryzyko powikłań i śmiertelność z powodu chorób.

Niniejsze opracowanie zawiera opis postulowanych patomechanizmów chorób przyzębia, których znajomość może pomóc

w lepszym diagnozowaniu pacjentów.

W materiale przedstawiono również rekomendacje postępowania z pacjentem dla personelu medycznego, lekarzy

stomatologów, kardiologów, diabetologów, neurologów i lekarzy pierwszego kontaktu.

 

Pobierz PDF