A dental professional wearing safety PPE gear and white lab coat smiling compassionately
 • Wyzwanie 10/10 rok 2023

  Temat: 

  Bezpieczeństwo i znaczenie fluoru w redukcji próchnicy u dzieci 

  Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami opracowanymi przez Ekspertów: 

  • Stosowanie produktów z fluorem do pielęgnacji jamy ustnej jest najlepszą metodą profilaktyki, która powinna się zacząć niezwłocznie od momentu pojawienia się pierwszego zęba.

  • Egzogenna aplikacja związków fluorkowych jest najlepiej udokumentowanym naukowo profilaktycznym działaniem przeciw chorobie próchnicowej zębów

  • Fluorkowanie wody jest skuteczną i bezpieczną metodą zapobiegania próchnicy u dzieci i dorosłych (naturalny poziom fluoru w wodzie pitnej w Polsce nie przekracza jego optymalnego poziomu w odniesieniu do zdrowia zębów, który został oszacowany na około 0,7mg/l (0,5- 1 mg/l).)

  • Ważne jest, aby profilaktyka domowa z użyciem pasty do zębów z fluorem była uzupełniana miejscowym stosowaniem preparatów fluorkowych w gabinecie.

  Edukacja pacjentów w zakresie profilaktyki opartej na preparatach fluorkowych jest kluczowa, gdyż coraz więcej z nich unika stosowania fluoru. 

  Walcz z niewiedzą, opieraj się na faktach potwierdzonych badaniami naukowymi.

 • Wyzwanie 10/10 rok 2022

  Temat: 

  Żywienie jako filar w zapobieganiu chorobie próchnicowej.
   

  Rola czynnika żywieniowego w etiopatogenezie choroby próchnicowej jest powszechnie znana.
  Badania epidemiologiczne* prowadzone w Polsce ujawniają m.in.:

  • 90,0% dzieci do 3. roku je słodycze 
  • 85,5% małych dzieci najczęściej pije soki owocowe 
  • 20% dzieci pięcio- i siedmioletnich nie spożywa produktów mlecznych lub spożywa je rzadko 
  • Zaledwie 5% dzieci zjada dziennie 3 lub 4 porcje warzyw

  Ilość błędów dietetycznych popełnianych przez rodziców, dowodzi, że świadomość dotycząca ich zgubnego wpływu na zdrowie jamy ustnej jest znikoma.
  Dlatego tegorocznym tematem Wyzwania 10/10 jest właśnie żywienie jako filar w  zapobieganiu chorobie próchnicowej. 

  * Stanowisko polskich ekspertów dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej Dorota Olczak-Kowalczyk, Teresa Jackowska , Mieczysława Czerwionka-Szaflarska , Janusz Książyk , Dorota Szostak-Węgierek , Urszula Kaczmarek

 • Wyzwanie 10/10 rok 2021

  Temat:
  Próchnica wczesnodziecięca

  Stan uzębienia polskich dzieci jest katastrofalny.*

  Najbardziej niepokoi:.

  • występowanie próchnicy u ponad połowy trzylatków i objęcie zmianami 12% świeżo wyrznietych zębów
  • wskaźnik leczenia zębów mlecznych - w przypadku 3-letnich dzieci wynosi 6%
  • zbyt późna pierwsza wizyta dziecka u dentysty - jedynie 4,6% odbyło pierwszą wizytę stomatologiczną w zalecanym wieku.

  Zły stan uzębienia mlecznego skutkuje tym, że 99% dorosłej populacji ma próchnicę. Można, a nawet trzeba próbować zmienić te złe statystyki.

  *dane Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej 2018.

 • Wyzwanie 10/10 rok 2020

  Temat: 

  Próchnica dotyczy każdego
   

  Próchnica jest najbardziej rozprzestrzenioną chorobą na świecie i dotyka ludzi ze wszystkich grup wiekowych. Dla pacjentów w każdym wieku i na każdym etapie choroby można i należy podejmować działania profilaktyczne, a także lecznicze na rzecz zmniejszenia intensywności oraz frekwencji próchnicy.

 

90% Polaków ma próchnicę. 

 

 

Wyzwanie 10/10

 

28 lutego 2020 roku eksperci podpisali wspólną deklarację, aby zmniejszyć w ciągu 10 lat o 10% frekwencję próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku 5 lat i zębów stałych u dzieci w wieku 12 lat. Wyzwanie będziemy realizować w latach 2020-2030, co roku skupiając się na innym temacie przewodnim.

My - eksperci z dziedziny stomatologii i medycyny - dołożymy starań, aby obniżyć w przyszłości częstość występowania i nasilenie próchnicy zębów w Polsce w każdej grupie wiekowej. Głównym celem i miernikiem naszych działań jest zmniejszenie w ciągu 10 lat o 10% frekwencji próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku 5 lat i zębów stałych u dzieci. w wieku 12 lat.

 

Pełny tekst deklaracji

 • Lista ekspertów - wyzwanie 10/10 podpisali:

  prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk

  Prezes PTSD, Krajowy Konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej, Kierownik Zakładu Stomatologii

  Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

  Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii

  Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  prof. Nigel Pitss

  v-ce president of Global ACFF

  prof. dr hab. n. med Teresa Jackowska

  Krajowy Konsultant w dziedzinie pediatrii

  prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

  Koordynator Oddziału Środkowo-Wschodnioeuropejskiego ACFF, Członek Rady Nadzorczej PTSD,

  Wojewódzki Konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii

  Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie stomatologii dzieciecej, Kierownik

  Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

  w Poznaniu

  prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak

  Wiceprezes PTSD, Przewodnicząca sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, Kierownik Katedry i Zakładu

  Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego

  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu

  Medycznego w Białymstoku

  prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

  Krajowy Konsultant w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Kierownik Katedry i Zakładu

  Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

  w Poznaniu

  dr hab. n. med. Karolina Gerreth

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka Uniwersytetu

  Medycznego w Poznaniu

  dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka

  Członek Zarządu PTSD, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej

  dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz

  Członek Rady Nadzorczej PTSD

  dr n. med. Iwona Gregorczyk-Maga

  Członek Rady Nadzorczej PTSD

  dr hab. n. med. Elżbieta Pels

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Dyrektor Stomatologicznego Centrum Klinicznego w Lublinie

  dr hab. n. med. Anna Jurczak

  Członek Zarządu PTSD

  dr n. med. Joanna Manowiec

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Poradni Stomatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu

  Medycznego w Szczecinie

Proszę Państwa, abyście zaangażowali się w zapobieganie próchnicy u wszystkich pacjentów w każdej grupie wiekowej: u dzieci, dorosłych i osób starszych. Wspólne działanie i wysiłek nas wszystkich pozwoli nam zrealizować cel Wyzwania 10/10.

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk

Krajowy konsultant ds stomatologii dziecięcej 
Prezes Środkowoeuropejskiego Oddzialu ACFF 
Patron Wyzwania 10/10

 • Obejrzyj video

 

Aby efektywnie wpłynąć na redukcję próchnicy wystarczy, że wdrożysz schemat postępowania gabinetowego dla wszystkich pacjentów.

 

Analizuj

Oceniaj ryzyko próchnicy podczas wizyty i wydawaj zalecenia - z Twoim zdaniem pacjenci naprawdę się liczą. Skorzystaj z Karty Oceny Ryzyka próchnicy - przedstaw pacjentowi czynniki ryzyka i zmotywuj do podjęcia niezbędnych dzialań.

Edukuj

Nie zakładaj, że pacjent "wie". Edukuj każdego pacjenta w celu uniknięcia próchnicy lub zminimalizowania jej ryzyka. Wielu pacjentow nie umie rozpoznać czynników ryzyka czy zmian próchnicowych oraz nie wiąże nawyków żywieniowych i higienicznych z postępujacą próchnicą. Nie zna ich przyczyn i nie upatruje ich w swoich codziennych nawykach. Zwłaszcza dorośli pacjenci w obawie przed negatywną oceną, nie zadają pytań. Uczyń edukację standarem wizyty. Przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet materiałów.

Zalecaj

Rekomenduj stosowanie produktów remineralizujących wczesne zmiany próchnicowe i produkty do stosowania codziennego. Przypominaj o nitkowaniu, wybieraj dla pacjenta najlepsze rozwiązania i technologie. Pacjenci nie potrafią dokonać właściwych wyborów szczoteczki, pasty, nitki czy płukanki. A przecież właściwa technologia wspomaga leczenie. Bądź przewodnikiem pacjenta w świecie zdrowej jamy ustnej.

Lecz

Lecz każdą zmianę próchnicową, aby zatrzymać postępowanie choroby.

Każde świadomie podjęte działanie zbliży nas do zmniejszenia problemu próchnicy w Polsce. Podejmij wyzwanie i walcz o przyszłość wolną od próchnicy.

 

Jak wziąć udział?

Wybierz te działania, które podejmie Twój gabinet, aby zminimalizować ryzyko próchnicy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Następnie zostaw nam swoje dane, żebyśmy wiedzieli o Twoim udziale i mogli się z Tobą skontaktować.

 

Krok 1

Deklaruję:

 

 • Edukację i motywację osób dorosłych w zakresie profilaktyki próchnicy podczas wizyt w gabinecie

 • Edukację i motywację dzieci w zakresie profilaktyki próchnicy podczas wizyt w gabinecie

 • Edukację dzieci poprzez organizowanie dni otwartych lub akcji profilaktycznych

 • Edukację online pacjentów - poprzez systematyczne publikacje postów i wpisów edukacyjnych

 • Ciągłe kształcenie z celu poznania nowych trendów w leczeniu i profilaktyce próchnicy

 • Wdrożenie nowych wytycznych fluorkowych w swoim gabinecie

 

 

 

Krok 2

Odbieram pakiet wspierający edukację pacjentów

Odbieram pakiet wspierający edukację pacjentów

 

Potrzebujemy Twoich danych, żebyś mógł otrzymać zestaw próbek i materiałów edukacyjnych. Będziemy Cię również wspierać i motywować w realizacji podjętego przez Ciebie Wyzwania 10/10.

 

Dołącz do wyzwania

 

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw materiałów,

które pomogą Ci w realizacji Wyzwania 10/10!

 

Karta Oceny Ryzyka
 

Pobierz

Materiały edukacyjne dla pacjentów

Pobierz

Posty edukacyjne dla pacjentów 

Pobierz

Materiały edukacyjne dla przedszkolaków  

Zobacz

Filmy edukacyjne dla pacjentów 

Zobacz

Materiały do lekcji edukacyjnych 

Zobacz

Kalendarz kids druk

Pobierz

Kolorowanka

Pobierz