Wyzwanie 10/10 rok 2021

 

Temat:
Próchnica wczesnodziecięca

Stan uzębienia polskich dzieci jest katastrofalny.*

Najbardziej niepokoi:.

 • występowanie próchnicy u ponad połowy trzylatków i objęcie zmianami 12% świeżo wyrznietych zębów
 • wskaźnik leczenia zębów mlecznych - w przypadku 3-letnich dzieci wynosi 6%
 • zbyt późna pierwsza wizyta dziecka u dentysty - jedynie 4,6% odbyło pierwszą wizytę stomatologiczną w zalecanym wieku.

Zły stan uzębienia mlecznego skutkuje tym, że 99% dorosłej populacji ma próchnicę. Można, a nawet trzeba próbować zmienić te złe statystyki.

*dane Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej 2018.

 

Aby efektywnie wpłynąć na redukcję próchnicy wystarczy, że wdrożysz schemat postępowania gabinetowego dla wszystkich pacjentów.

 

Analizuj

Oceniaj ryzyko próchnicy podczas wizyty i wydawaj zalecenia - z Twoim zdaniem pacjenci naprawdę się liczą. Skorzystaj z Karty Oceny Ryzyka próchnicy - przedstaw pacjentowi czynniki ryzyka i zmotywuj do podjęcia niezbędnych dzialań.

Edukuj

Nie zakładaj, że pacjent "wie". Edukuj każdego pacjenta w celu uniknięcia próchnicy lub zminimalizowania jej ryzyka. Wielu pacjentow nie umie rozpoznać czynników ryzyka czy zmian próchnicowych oraz nie wiąże nawyków żywieniowych i higienicznych z postępujacą próchnicą. Nie zna ich przyczyn i nie upatruje ich w swoich codziennych nawykach. Zwłaszcza dorośli pacjenci w obawie przed negatywną oceną, nie zadają pytań. Uczyń edukację standarem wizyty. Przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet materiałów.

Zalecaj

Rekomenduj stosowanie produktów remineralizujących wczesne zmiany próchnicowe i produkty do stosowania codziennego. Przypominaj o nitkowaniu, wybieraj dla pacjenta najlepsze rozwiązania i technologie. Pacjenci nie potrafią dokonać właściwych wyborów szczoteczki, pasty, nitki czy płukanki. A przecież właściwa technologia wspomaga leczenie. Bądź przewodnikiem pacjenta w świecie zdrowej jamy ustnej.

Lecz

Lecz każdą zmianę próchnicową, aby zatrzymać postępowanie choroby.

Każde świadomie podjęte działanie zbliży nas do zmniejszenia problemu próchnicy w Polsce. Podejmij wyzwanie i walcz o przyszłość wolną od próchnicy.

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw materiałów,

które pomogą Ci w realizacji Wyzwania 10/10!

 

Karta Oceny Ryzyka
 

Pobierz

Materiały edukacyjne dla pacjentów

Pobierz

Posty edukacyjne dla pacjentów 

Pobierz

Materiały edukacyjne dla przedszkolaków  

Zobacz

Filmy edukacyjne dla pacjentów 

Zobacz

Materiały do lekcji edukacyjnych 

Zobacz

 • Wyzwanie 10/10 rok 2020

  Temat: 

  Próchnica dotyczy każdego
   

  Próchnica jest najbardziej rozprzestrzenioną chorobą na świecie i dotyka ludzi ze wszystkich grup wiekowych. Dla pacjentów w każdym wieku i na każdym etapie choroby można i należy podejmować działania profilaktyczne, a także lecznicze na rzecz zmniejszenia intensywności oraz frekwencji próchnicy.

 

Wyzwanie 10/10

 

28 lutego 2020 roku eksperci podpisali wspólną deklarację, aby zmniejszyć w ciągu 10 lat o 10% frekwencję próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku 5 lat i zębów stałych u dzieci w wieku 12 lat. Wyzwanie będziemy realizować w latach 2020-2030, co roku skupiając się na innym temacie przewodnim.

My - eksperci z dziedziny stomatologii i medycyny - dołożymy starań, aby obniżyć w przyszłości częstość występowania i nasilenie próchnicy zębów w Polsce w każdej grupie wiekowej. Głównym celem i miernikiem naszych działań jest zmniejszenie w ciągu 10 lat o 10% frekwencji próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku 5 lat i zębów stałych u dzieci. w wieku 12 lat.

 

Pełny tekst deklaracji

 • Lista ekspertów - wyzwanie 10/10 podpisali:

  prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk

  Prezes PTSD, Krajowy Konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej, Kierownik Zakładu Stomatologii

  Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

  Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii

  Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  prof. Nigel Pitss

  v-ce president of Global ACFF

  prof. dr hab. n. med Teresa Jackowska

  Krajowy Konsultant w dziedzinie pediatrii

  prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

  Koordynator Oddziału Środkowo-Wschodnioeuropejskiego ACFF, Członek Rady Nadzorczej PTSD,

  Wojewódzki Konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii

  Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie stomatologii dzieciecej, Kierownik

  Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

  w Poznaniu

  prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak

  Wiceprezes PTSD, Przewodnicząca sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, Kierownik Katedry i Zakładu

  Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego

  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu

  Medycznego w Białymstoku

  prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

  Krajowy Konsultant w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Kierownik Katedry i Zakładu

  Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

  w Poznaniu

  dr hab. n. med. Karolina Gerreth

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka Uniwersytetu

  Medycznego w Poznaniu

  dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka

  Członek Zarządu PTSD, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej

  dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz

  Członek Rady Nadzorczej PTSD

  dr n. med. Iwona Gregorczyk-Maga

  Członek Rady Nadzorczej PTSD

  dr hab. n. med. Elżbieta Pels

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Dyrektor Stomatologicznego Centrum Klinicznego w Lublinie

  dr hab. n. med. Anna Jurczak

  Członek Zarządu PTSD

  dr n. med. Joanna Manowiec

  Członek Rady Nadzorczej PTSD, Kierownik Poradni Stomatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu

  Medycznego w Szczecinie

Proszę Państwa, abyście zaangażowali się w zapobieganie próchnicy u wszystkich pacjentów w każdej grupie wiekowej: u dzieci, dorosłych i osób starszych. Wspólne działanie i wysiłek nas wszystkich pozwoli nam zrealizować cel Wyzwania 10/10.

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk

Krajowy konsultant ds stomatologii dziecięcej 
Prezes Środkowoeuropejskiego Oddzialu ACFF 
Patron Wyzwania 10/10

 • Obejrzyj video