Young female technician looking into microscope in medical laboratory

Wpływ past do zębów o różnej zawartości fluoru na zmineralizowane tkanki zęba

Czas potrzebny na lekturę: 23 min

Autorzy: dr hab. n. med. Renata Chałas, lek. dent. Paweł Maksymiuk

 

Dostępne obecnie szerokie spektrum środków profilaktycznych zawierających fluor w różnym stężeniu można podzielić na środki stosowane w profilaktyce profesjonalnej i domowej (pasty o niskiej i wysokiej zawartości fluoru oraz płukanki). Celem pracy była analiza piśmiennictwa pod kątem wpływu past o różnej zawartości fluoru w codziennej profilaktyce domowej na zmineralizowane tkanki zęba. Dostępna jest szeroka baza publikacji klinicznych skupiających się na badaniu skuteczności preparatów fluorkowych w redukcji próchnicy. Pasty o niskim stężeniu fluoru (do 1000 ppm F-) są przedstawiane w publikacjach jako te o niższym działaniu przeciwpróchnicowym niż pasty standardowe. Wyniki badań nad pastami o wysokim stężeniu fluoru (1600-2800 ppm i 2800- 5000 ppm F-) wykazują ich zwiększoną skuteczność w redukcji próchnicy.

 

PDF