Bezpieczeństwo egzogennej profilaktyki fluorkowej

 

Nie ma dowodów naukowych dotyczących wpływu kariostatycznych dawek fluoru na wzrost zachorowań na osteosarcomę, wzrostu symptomów neurotoksyczności i obniżenia ilorazu inteligencji (IQ), chorób tarczycy, chorób nerek, zespołu Downa, nowotworów krwi, miażdżycy naczyń, nadciśnienia. Brakuje również dowodów na to, że stosowanie profilaktyki fluorkowej zgodnie z zaleceniami, o ściśle określonych dawkach profilaktycznych, stanowi jakiekolwiek ryzyko dla pacjentów z chorobami nerek. Dowody na skuteczność stosowania produktów z fluorem są liczne, a ich wartość naukowa nie podlega dyskusji. 

W niniejszym opracowaniu uzyskasz dowody naukowe mówiące o bezpieczeństwie stosowania fluoru oraz zapoznasz się z przykładowymi dawkami fluoru, które mogą być toksyczne w odniesieniu do wieku i masy ciała.

 

Pobierz PDF