Wytyczne fluorkowe opracowane przez polskich ekspertów

 

Warszawa 2022

Grupa Robocza ds. Profilaktyki Fluorkowej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) dokonała przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego potrzeb profilaktycznych dzieci i młodzieży w Polsce, mechanizmu działania, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania związków  fluoru  w zapobieganiu próchnicy zębów w tej grupie wiekowej oraz analizy zaleceń dotyczących profilaktyki fluorkowej towarzystw naukowych, m.in. Amerykańskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (AAPD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD) i Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADA) oraz Światowej Federacji Dentystycznej (FDI).

Uzyskane informacje pozwoliły na opracowanie dokumentu dyskutowanego i zaakceptowanego w dniu 4 kwietnia 2019 roku w czasie panelu Ekspertów, złożonego z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, sekcji stomatologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologii dziecięcej i pediatrii.

Poniższy dokument stanowi najnowszą aktualizację  najważniejszych wytycznych fluorkowych wraz z praktycznymi radami w zakresie stosowania i bezpieczeństwa fluoru.

Pobierz wersję do druku

PDF