Karta Oceny Ryzyka Próchnicy

 

Rozwój próchnicy jest determinowany przez utrzymanie balansu pomiędzy czynnikami ochronnymi a czynnikami ryzyka występującymi w jamie ustnej. Stomatolodzy powinni identyfikować te czynniki oraz oceniać ich wpływ na rozwój choroby próchnicowej, aby edukować pacjentów, jak obniżyć ryzyko próchnicy.

Karta Oceny Ryzyka Próchnicy oparta na protokole CAMBRA stanowi łatwą do zastosowania formatkę ułatwiającą kontrolę nad procesem rozwoju próchnicy (caries management) opartą na modelu oceny czynników ryzyka. Dzięki czemu stomatolog w prosty sposób może ocenić ryzyko próchnicy oraz planować proces leczenia i profilaktyki.

Karta powstała przy współpracy z ACFF (oddział Polski) oraz PTSD w oparciu o protokół CAMBRA.

Pobierz wersję do druku

PDF