Próchnica u osób dorosłych. Zalecenia higieniczne - informacje dla zespołów stomatologicznych

 

 

Dokładna diagnostyka choroby próchnicowej uwzględnia: 

  • stopień zaawansowania zmian próchnicowych z użyciem systemu ICDAS II (https://www.icdas.org) 

  • stopień aktywności zmian próchnicowych

  • ocenę wskaźników higieny jamy ustnej 

  • ocenę tempa wydzielania śliny

  • ocenę poziomu bakterii próchnicotwórczych w ślinie 

  • analizę nawyków żywieniowych

  • choroby ogólnoustrojowe i przyjmowane leki (wpływ farmaceutyków na poziom i jakość wydzielanej śliny) 


Zapoznaj się ze współczesnymi zaleceniami i koncepcją walki z próchnicą opartą na modelu MID, opracowaną przez polskich ekspertów grupy roboczej ACFF (ang. Alliance for a Cavity Free Future).

 

Pobierz PDF